Pas Karate Wiara CREDO i Dojo Kun Słowniczek Japoński Historia Sztuk Walki Kobiety i samoobrona Legendy budo Wschodnie Mądrości SENSEI, SEMPAI SHIHAN

III OTWARTE MISTRZOSTWA DOMU KULTURY ZACISZE W ALL STYLE KARATE - WARSZAWA; 22.05.2019

30 finalistów sekcji karate, kickboxing i freestyle walczyło o 3 już tytuł Mistrza DK Zacisze w All Style Karate. Sędzią głównym oraz pomysłodawcą zawodów był shihan Andrzej Nowaczuk. Jednym z sędziów punktowych był Siemiatyczanin Kacper Nowaczuk (ANDY) - Mistrz Świata w Kickboxing'u.


Fotoreportaż na stronie DK Zacisze : https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fzacisze.waw.pl%2Fpl%2Faktualnosci%2Fiii-otwarte-mistrzostwa-domu-kultury-zacisze-w-all-style-karate%3Ffbclid%3DIwAR2Is3JczDw9CRTpVqMdXBbXdUh3KHoyV7RKbaF4yRsamnAD6ls6OrZT2vM&h=AT1cXZZv8bajCsIHPSezqmUrYSFLc_03wWDIbjneOtTC09LDvnRf4NA7ki8i4Lgug_WsDr__SFJuXs6VNTG_LLNBT6kNtg1DQ7tcBPj4Q-o-OUTZ5h7fISYSJ_PoVez4-9LPlw